Foredragene på grovfôrseminaret

Interessen var stor for å være med på Grovfôr til hest- seminaret i Oslo i forrige uke. Nå kan alle lese hovedlinjene i foredragene som ble holdt denne dagen.

Stinn brakke på Hestesportens Hus i forrige uke. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  19.03.2014

Grovfôr til hest er et stort og viktig tema. Noen av dem ble belyst under seminaret på Bjerke travbane de 12.mars. Her kan du lese presentasjonene til de aller fleste som hadde innlegg denne dagen:

God ensilasje til hest: økt verdiskaping og bedre helse    
  Astrid Johansen, Bioforsk

 * Høy eller ensilasje? Om fôrhygiene     
    Cecilia E. Müller, SLU

Grovfôr: Praksis, kunnskap og holdninger blant norske hesteeiere
    Jostein Vik, Norsk Senter Bygdeforskning

* Polyneuropati  (silosjuke) -  den mystiske sykdommen. Hva vet vi?              
   Siv Hanche- Olsen, NMBU

*
Vi må ta fôranalysene i bruk!   
  Dag Austbø, NMBU

 * Hvilke grasarter er best egnet til høyensilasje ?  
   Astrid Johansen, Bioforsk

Tørking av gras- hva er best og mest økonomisk?
   Josefa Andreassen Torp, NLR

* Salg og produksjon av grovfôr til hest-20 års erfaring  
   
Amund Spangen, Spangen gård