Hesteturisme i nord- hvilke muligheter finnes?

Å oppleve nordnorsk natur sammen med en nordlandshest/lyngshest kan gi minner for livet. Men kan det bli bedre kjent? Bioforsk har sett på muligheter og utfordringer. Blant annet har forskerne sett på hvordan Island jobber med hesteturisme.

Med nordlandshest/lyngshest i Lyngsalpan. Foto: Evald Bjerkli
Skrevet av Kari Hustad,  18.03.2014

I mange land er hesteturisme svært populært. I Norge er det ikke så mange bedrifter som tilbyr naturopplevelser fra hesteryggen. Island derimot, med et klima som ligner mye på vårt og med en særegen hesterase på linje med våre norske- der er hesteturisme stort og populært. Lyngsalpan med hest. Foto: Gunhild JohnsenIslandshesten er et svært viktig element i reiselivsnæringa på Island. 

Island - Norge
Hvorfor har ikke de nasjonale hesterasene den samme posisjon i norsk reiseliv- og hvordan kan nordlandshesten/lyngshesten bli bedre kjent blant turistene?  Det er spørsmål som forskerne ved Bioforsk på Tjøtta har forsøkt å finne svar på. Mer målrettet markedsføring og utvikling av egne aktiviteter som viser særpreget for nordlandshestene/lyngshesten er noen av forslagene som kommer.
Les rapporten