Regler for slakt av hest

Mattilsynet har ansvar for hestevelferden i Norge. Det siste året har det vært mye uklart rundt slakt av hest. Nå har Mattilsynet lagt ut info om hvilke regler som gjelder.

Foto: Steinar Bendiksvoll
Skrevet av Kari Hustad,  19.03.2014

Det er kun hester som kan brukes til mat som skal inn på et slakteri. Slakteriet vil derfor spørre etter noen opplysninger før du får lov til å sende hesten inn. Viser disse opplysningene at hesten ikke kan brukes til mat, kan den ikke slaktes. Hesten må da avlives på annen måte. Noen ganger oppdager ikke slakteriet eller Mattilsynet at hesten ikke kan brukes til mat før den er kommet inn på slakteriet. I disse tilfellene blir den avlivet der.
Les hele saken på Mattilsynets nettsider.