Ridelærerutdanning:1, 2 eller 3 semester. Husk søknadsfrist: 15.april

Ridelærerutdanningen på NHS er unik i Norge. Utdanningen gir deg et godt grunnlag for å jobbe profesjonelt med hester, og den gir poeng som kan brukes i videre utdanning. En ridelærer må kunne utdanne både hester og mennesker. Nå er det tid  for å søke!

Artikkelbilde

NHS er alene i Norge om å tilby ridelærerutdanning. Utdanningen er yrkesrettet, og det er stor etterspørsel etter våre ridelærere. NHS legger vesentlig vekt på egne rideferdigheter, og målet er at man skal kunne undervise og trene ryttere på alle nivå fra grunnleggende ridning og opp til MB/1’20-nivå. NHS har dyktige instruktører i sprang, dressur og feltritt som alle jobber med å utvikle studentene som ryttere. Pedagogikk er også et viktig fag i utdanningen.

Ridelærerutdanningen går over 3 semester, men studentene kan velge å avslutte etter et halvt år (RidelærerI) eller ett år (RidelærerII), og få vitnemål for det som er gjennomført.  Utdanningen er godkjent av NOKUT, og gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Ridelærere fra NHS får internasjonal autorisasjon.

Proff på hest
Utdannelsen gir et godt grunnlag for å jobbe profesjonelt med hester. En ridelærer må kunne utdanne hester og mennesker samt veilede og evaluere både elever, hester og medarbeidere for å lykkes i denne bransjen. Sentrale temaer i utdanningen er derfor:
Egne rideferdigheter*foring, trening og stell av hester i trening, unghester og rideskolehester*hestens fysiske helse*innridning og utdannelse av unghester*pedagogikk og undervisningsmetodikk*drift, organisering og planlegging av ridesenter*økonomi

Utdanning med mange muligheter

Ridelærerutdanningen er en fagskoleutdanning, og den gir poeng som kan brukes i videre utdanning. Godkjent eksamen gir fritak for et semester på bachelorstudiet i hestefag ved NMBU på Ås. Ridelærer kan legges inn i en fri bachelor på en høyskole eller et universitet, slik at man f eks kan undervise både i grunnskolen og i videregående skole.

Hvem kan søke?
Søkerne må kunne vise til:
            *Bestått 3-årig videregående opplæring + dokumentert  hestefaglig realkompetanse
eller    * Fagbrev i hestefag
eller    * Fylt 25 år + dokumentert hestefaglig realkompetanse (dvs relevant hesteerfaring)

På Starum lever studentene i et spennende miljø døgnet rundt. Ridelærerstudentene bor på internatet på NHS.

Søknadsfrist: 15.april

Les mer - gå til søknadsskjema