Bedekninger 2014

Skrevet av Kjersti Nerbråten,  03.11.2014

Lister over bedekninger er nå klare. Dette er lister basert på bedekningslister mottatt på Norsk Hestesenter og er kun for de rasene vi stambokfører.

Fortsatt er bedekningstallene urovekkende lave og selv om det i år er en gledelig økning for nordlandshest/lyngshest er bedekningstallene for dølahest og fjordhest fortsatt i nedgang.

Bedekninger 2014