Fagkonferansen for ridelærere og trenere

I helga inviterte Norges Rytterforbund til en fagkonferanse der landets ridelærerer og trenere var invitert. Instruktørene fra ridelærerutdanningen på NHS var blant foredragsholderne.

Fire av Starums rideinstruktører presenterte utdanningen under Fagkonferansen i helga. Foto: Iselin Hustad
Skrevet av Iselin Hustad,  17.11.2014

Rundt 130 deltakerne var på plass i Drøbak for å få faglig påfyll, og en rekke spennende forelesere delte sin kunnskap med de frammøtte.
Generalsekretær i NRYF, Kathinka Mohn, åpnet konferansen med fokus på mobbing. Hun snakket mye om at ridelæreren/treneren er et fyrtårn i sitt miljø og at de har mulighet til å utgjøre en forskjell.

Deretter presenterte Nina Braaten Drøbak Ridesente, og gjennom en livlig presentasjon viste senteret mangfoldet i tilbudet med kvadrilje, hundeklubb, sprangridning og deres egen humoristiske versjon av dressurridning. Nina snakket også om rideskolen og hvordan suksessen der er avhengig av gode ridelærere med solid kunnskap.

Råde og Onsøy Rideklubb fikk også presentere sitt klubbarbeid der deres suksessformel har vært "Klart vi kan". De har satset på et variert tilbud for alle og et godt sosialt samhold.

Mentaltreneren Rasmus Bagger snakket mye om følelser og kroppsspråk, og hvordan man kan velge hvilken følelse man ønsker å ha. Velg den og vis den, sa han. Når du viser følelsen med kroppsspråket så begynner den å bli en del av deg og vips så er du i riktig modus til å få til de oppgavene du har foran deg. Dette ønsket han at alle trenere og ridelærere måtte nå ut med til alle elevene sine.

Elaine Butler hadde et foredrag med demonstrasjon om rytterens biomekanikk. Dette handlet om rytterens bevegelser og hvordan kroppen brukes under ridning. Hun gav helt konkrete beskrivelser av hvilke muskler en skal benytte og mange tips for at rytteren skal kunne balansere seg riktig på hesten.

Lars Rasmussen og Nina Braaten holdt en flott clinic om spranghesten. De ønsket å få frem at en skal gjøre ting enkelt men med god kvalitet. En skal ikke kreve for mye av unghesten, men holde treningen på et slikt nivå at det aldri blir en kamp.

Søndag holdt Lars Rasmussen en clinic om dressurhesten. Han snakket mye om rettstilning, løsgjorthet og at hesten skal tenke frem i selvbæring. Han sa også at trenere og elever må bli flinkere til å sette realistiske krav, slik at en kan utføre øvelsen med en sunn og fornøyd hest.

NRYF snakket også litt om Mini-games, med tips om hvordan en kan bruke elementer fra mounted games inn i rideskolene. De orienterte om nye grønt kort regler og stallfadderordningen.

Fire av instruktørenen fra NHS fortalte om innholdet i ridelærereutdanningen, og hvor mye vekt NHS legger på å lære bort gode systemer det være seg innenfor ridning/undervisning/skolering av hester/kundebehandling og entreprenørskap.De snakket også om ridelærerens betydning for å skape rideskolen til å bli en arena som tilbyr andre aktviteter i tillegg til å lære ryttere i ri. 

Veterinær Idun Rosenfelt holdt et informativt foredrag om fôring, med mange tips og råd om hvordan en kan holde hesten frisk fra fôringsrelaterte sykdommer. Hun viste til sin egen forskning og hovedpoengene her gjaldt riktig mengde, og riktig type i forhold til hestens behov.

Robert Ruud snakket om erfaringene fra Arendal og Grimstad Rideklubb og hvordan de har snudd en negativ økonomisk spiral til å bli en bærekraftig og suksessfull rideklubb med tilhørende anlegg. Han informerte også om ulike støtteordninger som momskompensasjon som kommer rideklubber tilgode.

Dommerne Hirsh og Ødemotland utfordret tilskuerne til å bedømme ulike øvelser i dressur på ulike nivå og forklarte samttidig hvordan de som dressurdommere tenker. De kom alltid tilbake til at hesten og rytterens grunnkvaliteter må ligge til bunns i bedømmingen.