Landbruksministeren sier nei til politisk hesteutvalg

Landbruks-ogmatminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmålet om hun ønsker å nedsette et eget utvalg som ser på hestenæringens rammebetingelser.

Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Kari Hustad,  06.11.2014

Hesten har vært framme flere ganger den siste uka på Stortinget. Under et eget seminar 28. oktober presenterte de største organisasjonene hva som er situasjonen for norsk hestehold i dag, og hvilke utfordringer man står overfor. 3.november deltok NHS og Norsk Rikstoto i høringsrunden i næringskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet. 

På bakgrunn av hesteseminaret formulerte Geir Pollestad (SP) et skriftlig spørsmål til landbruks-og matminister Sylvi Listhaug (FrP). Pollestad er leder i næringskomiteen, og spurte om statsråden ville ta initiativ til å nedsette et utvalg for å utrede hestenæringens rammebetingelser, og for å komme med forslag til forbedringer av disse.

Nå har Listhaug svart:
Jeg er opptatt av den verdien og virkningen kontakt med hest har for den enkelte og hvordan man kan dra nytte av hesten i helsefremmende arbeid og for å fremme læring og mestring hos barn og voksne. Hestehold skaper også sysselsetting og bidrar til underholdende sportsopplevelser for mange.

Jeg mener det ikke er nødvendig å sette ned et eget utvalg for å utrede hestenæringens rammebetingelser, men jeg vil vurdere innspill som blant annet kom opp på et nylig avholdt seminar i Stortinget.

Det er nå arbeidet begynner
Reaksjonene på statsrådens svar er ulike. NHS-direktør Vegard Thune mener innsatsen mot å få endret rammevilkårene bare må fortsette:
- Det var selvsagt ikke et slikt svar vi hadde håpet på, men vi kommer uansett til å arbeide videre med dette i nært samarbeid med de andre hesteorganisasjonene.Vi har en rekke felles synspunkter, noe vi viste tydelig fram på Stortinget. På bakgrunn av arbeidet vi har gjort til nå skal vi  i nær framtid sette oss ned og legge en felles strategi for hvordan vi skal legge opp løpet framover overfor politiske myndigheter. Det er nå arbeidet begynner.