Ny instruktør for travtrenerutdanningen

NHS skal ansettte ny hovedinstruktør på travtrenerutdanningen. Tiltredelse vil skje i 2015.

14.11.2014

Vår dyktige hovedinstruktør på travtrenerutdanningen, Gunnar Gjerstad, blir pensjonist sommeren 2015. Vi søker hans etterfølger.
Stillingen vil bli utlyst, men før vi foretar den formelle utlysningen ønsker NHS å sondere interessen for stillingen. Hovedinstruktøren på travtrenerutdanningen må ha bakgrunn som travtrener, og vil ha det overordnede ansvaret for den praktiske delen av studiet slik som trening av travhest, stallrutiner og løpskjøring. Hovedinstruktøren underviser også i treningslære. Han/hun har den daglige koordinerende rollen, og er den nærmeste kontakten for travtrenerstudentene.
I 2014 ble utdanningen utvidet til 1 år, og studentene er ute i 6 ukers praksis. Kontakten med studenten og travtreneren ivaretas av hovedinstruktøren.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Travtrenerutdanningen er en fagskoleutdanning, og er godkjent av NOKUT.

For nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med
rektor Arne Amlien, mobil 952 98 738 eller
hovedinstruktør Gunnar Gjerstad, mobil 402 88 252

Norsk Hestesenter (NHS) er en paraplyorganisasjon for norsk hestenæring, og består av 16 landsomfattende stifterorganisasjoner innen hestebransjen. NHS arbeider særlig med å øke kompetansen om hest, i tillegg til at vi har et overordnet ansvar for norsk hesteavl.
NHS har stallplass til 144 hester, og har en egen stallavdeling tilpasset travtrenerutdanningen.
Les mer om travtrenerutdanningen her.