Nytt besøk på Stortinget

- Hestesporten er på offensiven. Vi avventer nå med med spenning om det blir nedsatt et utvalg for å utrede hestenæringens rammebestillinger. Dette sier Norsk Rikstotos direktør Harald Dørum etter mandagens innlegg og høring på Stortinget.

Skrevet av Tom W.Johannessen,  05.11.2014

- Hestesporten er på offensiven. Vi avventer nå med med spenning om det blir nedsatt et utvalg for å utrede hestenæringens rammebestillinger. Dette sier Norsk Rikstotos direktør Harald Dørum etter mandagens innlegg og høring på Stortinget.

Der fikk hestesporten 2 x 5 minutter i forbindelse med næringskomiteens budsjettbehandling.
Hestenæringen talte med én stemme forrige tirsdag under Hesteseminaret på Stortinget. Mandag sørget Vegard Thune, Norsk Hestesenter, og Harald Dørum for en ny runde med tydelig argumentasjon. Mer kortfattet, men også mer spisset.
Vegard Thune la særlig vekt på det nasjonale ansvaret for at de norske hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest skal forbli levedyktige i framtida.  
Se opptak av hva som ble sagt  v/ ca 26 min.

Med i samfunnsdebatten
- At sporten og næringen deltar i forbindelse med en budsjettbehandling, er et viktig signal. Vi er med i samfunnsdebatten. Og vi har bedt Stortinget om å frigjøre eller legge om statsavgiften for å styrke næringen og norsk hestehold. Vi signaliserer at vi er villig til å ta et større ansvar. Hestesporten er på offensiven, gjentar Harald Dørum.