Senterpartiet: Senk totoavgiften og gi 2 mill til de nasjonale hesterasene

Senterpartiet vil i sitt alternative statsbudsjett foreslå å redusere totalisatoravgiften fra 3,7 % til 3 %. Det betyr en styrking av hestesporten med 24 millioner kroner. I tillegg vil partiet styrke de nasjonale hesterasene.

Geir Pollestad og Senterpartiet vil satse på hest i sitt alternative statsbudsjett.
10.11.2014

- Dette var et viktig krav som ble fremsatt under seminaret for hestenæringen på Stortinget 28.oktober. Senterpartiet er åpne for å redusere statsavgiften/totalisatoravgiften ytterligere, men mener det må skje etter en avtale mellom staten og hestenæringen, sier stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp).

 Senterpartiet beklager at landbruksministeren avviste å ha et felles utvalg med hestenæringen for å legge en plan for styrking av næringen. Partiet vil gjenta dette kravet i budsjettbehandlingen i Stortinget. I tillegg vil SP utfordre landbruksministeren på å være konkret på hva hun og Regjeringen vil gjøre for å utvikle hestenæringen og styrke økonomien i hestenæringen.

 - Jeg håper at Senterpartiet får flertall på Stortinget for å bedre rammevilkårene for hestenæringen i budsjettbehandlingen. Pengene fra Rikstoto bør i størst mulig grad komme hestenæringen selv til gode, og da er en start på nedtrapping av statsavgiften viktig, sier Pollestad.

Senterpartiet foreslår i sitt alternative statsbudsjett også en ytterligere påplusning på 2 millioner til arbeidet med å ta vare på de norske hesterasene