Styremøte ved NHS

Dagens styremøte på NHS er preget  av endringene rundt kåring for norsk hestenæring og Norsk Hestesenter. Les sakslista her.

Skrevet av Kari Hustad,  05.11.2014

Beslutningen om å fjerne de nasjonale bestemmelsene om kåring i hesteavlen vies mye oppmerksomhet i dagens styremøte på NHS. Sakslista ser slik ut:

Tema på møtet: Bortfall av tvungen kåring. Konsekvenser for hestenæringen og Norsk Hestesenter. Vi har invitert professor Odd Vangen til å innlede.

Sak   37/14      Godkjenning av dagsorden og saksliste.

Sak   38/14      Godkjenning av referat 4/14 

                        Referat 5/14 – se egen sak.    

Økonomi

Sak 39/14        Tertialregnskap pr, 31.08.14  og  regnskap pr. 30.09.14. 

Sak 40/14        Driftsbudsjett 2015

Sak 41/14        Landslaget for dølahest – søknad om midler til forskning

Avl

Sak 42/14        Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien

Sak 43/14        Handlingsplan – de norske rasene 

Utdanning

Sak 44/14       Hovslagerutdanningen

Administrasjon

Sak  45/14       Nytt ridehus    

Sak  46/14       Orienteringer    

Sak  47/14       Eventuelt