"Bransjestandard hest" er klar

Les om hestebransjens eget kvalitetsstempel.

Bedrifter som blir godkjent i "Bransjestandard Hest"  viser både kunder og andre at de følger lover og regler som gjelder, samt at de tar HMS på alvor. Systemet er uviklet i samarbeid med Matmerk som har drevet med kvalitetssikring i landbruket.

Arbeidet med å få på plass ordningen har pågått over lengre tid, og er ledet av Øystein Bakken på Norsk Hestesenter. Han sier at det har vært en stor fordel å komme inn i et etablert system som Matmerk har drevet i mange år. Matmerk er en selvstendig stiftelse som driver med kvalitetssikring innen landbruket, og som nå skal bidra til å kvalitetssikre hestebedrifter. Også bedrifter som ligger midt i en by og som ikke er direkte knyttet til landbruk er velkommen.
- Det er NHS som skal stå for kursing og godkjenning, mens Matmerk står for kontrollen av bedriftene, forteller Øystein Bakken.

- For oss som har jobbet med kvalitetssystemet i landbruket (KSL) i en årrekke, er det inspirerende at flere vil ta i bruk ordningen, og tilpasse den til sine behov. Vi ønsker å gjøre det enkelt å drive god kvalitetssikring av egen drift, og er glade for at hestenæringa tok kontakt med oss. Vi får gode tilbakemeldinger fra bøndene når våre revisorer har vært ute, ikke minst ser de nytten av å få en gjennomgang av det de gjør, vi satser på at tilbakemeldingene fra hestenæringa blir like god, sier Tom Roterud i Matmerk.

Fordeler
Det er mange gode grunner for bedrifter å bli med på Bransjestandard Hest. Det er god markedsføring, det gir mindre papirarbeid, og det blir enklere å følge lovpålagte lover og regler. En godkjent hestebedrift forteller også at hestevelferden og miljøet for ansatte og kunder er godt ivaretatt. Godkjente bedrifter kan få billigere forsikring, og man kommer inn i et nettverk med andre. Rådgiving er et annet gode for de som blir med i Bransjestandard hest.

Dette må du gjøre
For å bli med i Bransjestandard hest må bedriftslederen gjennomføre et HMS-kurs. Det består av en fire timers samling der det også blir god anledning til å stille de spørsmålene du måtte ha. Resten av HMS-kurset gjør du hjemme via nettet. Det er også mulig å ta kurset som et rent nettkurs. Etter bestått kurs må du gjøre en såkalt egenrevisjon i din bedrift der du går gjennom en rekke sjekkpunkter. Til slutt får du besøk fra Matmerk som gjennomgår bedriften din. Når rapporten fra dette besøket er godkjent har din bedrift lov til å bruke logoen Godkjent hestevirksomhet på alt fra stallveggen, til nettsider, sosiale medier, markedsføringstiltak, søknader, brev osv.
- Bransjestandard hest er ment å være et hjelpemiddel for hestebedriftene, slik at vi sikrer at flest mulig holder en høy faglig og etisk standard, sier Øystein Bakken. De første bedriftene ble godkjent i mai 2015.
 Ved stor nok interesse arrangerer vi flere samlinger rundt om i landet.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å være med i godkjenningsordningen.
Har du spørsmål om Bransjestandard Hest, ring oss på 61 16 55 00
eller send en epost til oystein.bakken@nhest.no

Dokumentene som følger Bransjestandard Hest kan du lese her:

KSL-STANDARD 1,  SJEKKLISTE

KSL-STANDARD 1, VEILEDER

KSL-STANDARD 2, SJEKKLISTE

KSL-STANDARD 2, VEILEDER

KSL-STANDARD 12, SJEKKLISTE MED VEILEDNING (Hest i næring)


Dette er godkjenningssskiltet med logo: 

 Skilt_bransjestandard_Hest