Dyktige ridelærer III- studenter skolerer unghester

Gårsdagen på Starum var et nytt bevis for hvor langt man kan komme med unghestene når de blir satt inn i et godt treningssysten. Ridelærer III- studentene viste fram sine unghester som har deltatt i det seks uker lange remonteprogrammet.

Ridelærerstudent Stine Korsedal på Apollon - en dansk varmblod.
Skrevet av Kari Hustad,  31.10.2014

Det var en spennende dag i går for hesteeierne som hadde satt sine unghester i trening på ridelærerutdanningen på NHS. På avslutningsdagen var hesteeierne invitert til å overvære en siste Hesteeierne følger spent med på publikumsplass i ridehusettreningsøkt i ridehuset der hestene viste hva de hadde lært- godt understøttet av ridelærer II-studentene. Hestene hadde ulike utgangspunkt da de hadde noe ulik bakgrunn, og de besto av rasene norsk varmblod, dølahest, schweres warmblut og dansk varmblod.Dølahesten Ullins Stjerneblesen og Mari HofgaardFelles for dem alle er at de gjennom et seks ukers systematisk treningsopplegg har gjort meget store framskritt. Remonteprogrammet består av innlæring av hjelperne og enkle øvelser, ridning i terreng og hopping under rytter. Gjennom et konsekvent opplegg der man tar hensyn til at hesten skal få rom til å forstå hva som forventes av den kommer resulatene for hver rideøkt. Ridelærerstudentene har under hele programmet tilpasset hestens form i forhold til vekst, utdanningsnivå og balanse - under kyndig veiledning av vår unghestspesialist Hanne Dahl Lien.

Har du fått med at du også har en gyllen sjanse til å skolere din unge ridehest gjennom helgebaserte treff på Starum i 2015? Hanne Dahl Lien inviterer til unghestskole der du tar med din egen unghest for å få ridehesten inn et system der målet er å skape en god og trygg ridehest. Les mer om unghestskolen på side 4 i vår kurskatalog for 2015.
Fornøyde ekvipasjer etter framvisningen for hesteeierne