Framtidas hesteavl- hva skjer?

For noen uker siden inviterte NHS alle avlsorganisasjoner til et dialogmøte  på Gardermoen. Bakgrunnen var endrede rammer for norsk hesteavl når det nasjonale regelverket om kåring av hingster faller bort.

Skrevet av Kari Hustad,  24.10.2014

Samtlige avlsorganisasjoner hadde ordet i løpet av dialogmøtet i tillegg til innlegg fra NHS og professor Odd Vangen fra NMBU på Ås. Vangen innledet med å kommentere at reaksjonene trolig er ulike hos de mange avlsorganisasjone i Norge. Mens noen ser positivt på endringene er andre bekymret. Her kan du lese et referat av det som ble sagt.