Høring: Nasjonale bestemmelser om kåring faller bort

I august i år ble det klart at de nasjonale bestemmelsene om kåring  i hesteavlen faller bort. Det innebærer at Forskriften om godkjente hestedyr må endres. Nå sender Mattilsynet utkatset til høring.

31.10.2014

Endringene innebærer at kåringsbestemmelsene oppheves i forskriften. Det legges til en generell bestemmelse om at avl på hestedyr ikke skal være i strid med Dyrevelferdsloven.
Forskriftsutkast og høringsbrev er publisert på Mattilsynets hjemmeside:
Oppheving av kåringsbestemmelsene i regelverket for hestavl

Mattilsynet åpner nå for innspill gjennom en høringsrunde.
Kommentarer skal sendes inn via samme side.
Høringssvarene vil også legges ut på samme sted.

Høringsfrist: 12. desember 2014.

Kontaktperson i Mattilsynet:

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, Seksjon landdyrhelse og fôr, tlf. 23 21 68 82