Hingsteeiere tapte sak i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra eierne av de to varmblodstraverne Syrinxian og Mob Muscle. De to hingstene ble ikke kåret, og eierne av hestene bragte saken inn for retten.

Varmblodstraveren Syrinxian har vært tema i retten.
Skrevet av Kari Hustad,  03.09.2014

De to varmblodstraverne Syrinxian og Mob Muscle ble vist på kåring på Bjerke i mars 2012, men ble ikke kåret. Eierne av hingstene bragte avslaget inn for Oslo tingrett. Motpart var Staten ved Landbruks og matdepartementet. Eierne tapte saken i tingretten, og valgte å anke dommen.
Nå er saken behandlet i Borgarting lagmannsrett, og en enstemmig dom har forkastet anken fra hingsteeierne. Les hele dommen.

Hingsteeierne har anket lagmannsrettdommen til Høyesterett.