Kåring for kaldblodstravere Biri 7.-8.november

Innmeldingsfrist 1.oktober til kåring for kaldblodstravere på Biri

Hellin Faxen - Kåret I i kvalitet Biri 2013
09.09.2014

7.-8.november er det kåring for kaldblodstravere på Biri travbane. Innmeldingsfristen er 1.oktober.

Innmeldingsskjema Biri.