NHS møter avlsorganisasjonene i Norge

Norsk hesteavl er i endring. I dag møtes 14 avlsorganisasjoner og NHS på Gardermoen.

Dølahester i Sikkilsdalen. Foto: Åge Øybakken
Skrevet av Kari Hustad,  30.09.2014

I august ble det kjent at Landbruks-og Matdepartementet fjerner kåringsbestemmelsene for hest fra det nasjonale regelverket. Kåringsbestemmelsene har til nå vært NHS’ ansvar, men fra 2015 blir det opp til de ulike raseorganisasjonene selv å bestemme hvordan de ønsker å regulere avlen.
I dag møter NHS representanter fra i alt 15 godkjente avlsorganisasjoner for et dialogmøte.

De møtende organisasjonene er: Norsk Ponniavlsforening, Norsk Varmblod, Landslaget for Dølahest, Norges Fjordhestlag, Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest, Norsk Forening for Gypsy Cob, Norsk Pintoforening, Norsk Islandshestforening, Det Norske Travselskap, Norsk Jockeyklub, , Norsk Oldenburgerforening, Norsk Araberhestforening, Norsk Araberhestforenings Shagyaavd og Norsk Lipizzanerforening.

Professor Odd Vangen fra NMBU innleder med å se på følgene av at staten gir slipp og at organisasjonene får mer ansvar for avlsarbeidet. Under møtet vil det bli innlegg fra samtlige organisasjoner samt at avlsavdelingen ved NHS vil informere om hvordan man har løst dette i våre naboland. Med dette som bakteppe er det åpnet for en dialog om det framtidige avlsarbeidet for de ulike hesterasene i Norge.