Slik jobber Ridelærer III-studentene

Fire studenter går denne høsten på Ridelærer III Her forklarer de hvordan de forbedrer seg som sprangryttere.

Ridelærer II-student Iselin Hustad på Solero på sprangbanen ute på Starum. Foto: Øystein Bakken
23.09.2014

Lurer du på hva ridelærerstudentene skal kunne innen sprangridning for å bli autorisert ridelærer III? Denne høsten jobber fire studenter for å nå målene i læreplanen. Lærer for ridelærerstudentene, Hanne Dahl Lien, bruker blant annet seriehopping for å forberede elevene Iselin Hustad, Stine Korsedal, Marthe Vonheim og Mari Hoffgaard på eksamen.

I seriehopping får rytteren tid til å konsentrere seg om detaljer i sitsen sin. Ved rett bruk forbedres hestens teknikk. Seriehopping er også en fin øvelse i rettstilningen av hesten og oppbygningen av hest og rytters selvtillitt.

I læreplanen står det: Studentene ved Ridelærer (III) skal ved fullført utdanning ha egenferdighet ut fra standard for Level 3 i International Group for Equestrian Qualifications (IGEQ) slik at de kan undervise og utvikle hester opp til 1.20 nivå og egenferdighet innen klassisk sprangridning opp til 1.30 nivå.

Ridningen skal bære preg av stil, effektivitet og profesjonalitet. Andre punkter som vektlegges er:

  • Rytterens sits, balanse, følsomhet og smidighet
  • Forståelse for hestens teknikk og sprangkurve og hvordan man kan endre, befeste og utvikle dette for best mulig resultat både for skolehest og konkurransehest.
  • Varierte treningsformer for spranghest med vekt på gymnastikk, relevant bakkearbeid, styrke og kondisjon.
  • Hinderfølelse, lengde på galoppsprang på ulike hester.
  • Trekombinasjoner med ulike hindertyper og avstander.
  • Jobbing med relaterte avstander og ulike typer hinder.
  • Reglement og ulike bedømmelsestyper.
  • Banehopping til og med 1.30.

Mari Hoffgaard på Tobias