Årsmøte i Pelles salmakerlag

13.04.2015

Pelles salmakerlag har tradisjonen tro sitt årsmøte på Starum. Møtet finner sted førstkommende lørdag den 18.april kl.13.00 i smia på Starum. Pelles Salmakerlag er en forening for dem som har tatt salmakerkurs på Norsk Hestesenter, eller tilsvarende kurs andre steder. Ønsker du å bli medlem, kan du kontakte Pelles Salmakerlag v/ kasserer Alf Gunnar Schei på tlf.452 47 265 eller e-post alfsche@online.no .
Dagsorden for årsmøtet:

  1. Åpning og godkjenning av innkalling
  2. Valg av dirigent, referent, 2 møtevitner og tellekorps på 2 personer.
  3. Årsberetning.
  4. Revidert regnskap.
  5. Fastsette medlemskontingent for 2016.
  6. Arbeidsprogram for 2015.
  7. Innkomne saker
  8. Valg

I forkant av årsmøtet blir det et kort innføringskurs i fletting av pisk. Kurset er allerede fullbooket, noe som er veldig artig for arrangøren! Kurssted er salmakerverkstedet på Starum.

Påmelding til årsmøte og festmiddag sendes til:

Vigdis Tveit, telefon 91317636 eller vigdis_tveit@hotmail.com snarest.

 Årsberetning for Pelles Salmakerlag 2014 finner du her.