Bygg reis deg!

I disse dager kan man se konturene av det nye ridehuset på Starum. Nå  blir alt større og bedre.

Stålrammene er nå i ferd med å komme opp på det nye ridehuset på NHS. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  12.08.2015

Det nye ridehuset som reises på NHS i høst vil få plass til bortimot 200 publikummere. I tillegg til rideflatene på 25X70 meter blir det et eget spisested til glede for både publikum, studenter og ansatte.
Fundamenteringen har pågått siden tidlig i sommer, og nå begynner stålrammene å komme opp. Med et nytt ridehus vil NHS kunne gi et bedre tilbud både til eksisterende utdanninger og til leietakere- det være seg utstillingsarrangører eller stevner. Det vil kunne bli et godt tilbud til hestemiljøer andre steder der ridehuskapasiteten er sprengt, slik som for eksempel i Oslo-området. Med bespisningsmuligheter for ca 70 personer vil det også være muligheter for andre både i og utenfor hestemiljøet å leie spisestedet.