Mari er Norges første kvinnelige hovslagermester

For to år siden tok Mari Hovden Aaen fagbrev som hovslager etter to år i lære på NHS. I dag kan hun smykke seg med mesterbrev i faget- som første kvinne i sitt slag i Norge.

Mari Hovden Aaen fra Brøttum sør for Lillehammer baner vei for kvinnelige hovslagere- nå har hun mesterbrev. Foto: Dorte Finstad
Skrevet av Dorte Finstad,  09.12.2015

Mari Hovden Aaen tok fagskoleutdanningen «Ledelse i håndverksfag» ved Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører. Med bestått eksamen fra «Ledelse i håndverksfag» kunne Mari søke mesterbrevnemda om å bli mester.

Slik ble Mari hovslagermester
Etter å ha tatt Naturbruk Vg1 begynte Mari på Hest- og hovslagerfag Vg2 på Valle videregående skole på Lena. Som elev på Valle var mye av praksisundervisningen lagt til Norsk Hestesenter, og rett etter videregående fikk Mari lærlingeplass på Starum.
- Jeg tok fagbrev som Hovslager i 2013 og samme året begynte jeg med mesterbrevutdanning på Vea, sier Mari. Gjennom fagskoleutdanningen «Ledelse i håndverksfag» kan man ta alle fagene som kreves for å bli mester. Jeg måtte ha to år med praksis som hovslager før jeg kunne søke Mesterbrevnemda om å bli hovslagermester, og nå har jeg fått det!

Hovslagermestere
Det var først i 2011 at hovslagerfaget kom inn under mesterbrevordningen. Odd Anders Otterstad var den første som fikk mesterbrev som hovslager i Norge. Nå har også Mari Hovden Aaen og Torkild Heidenberg blitt hovslagermestere, de er foreløpig de eneste i Norge med denne tittelen. Tidligere måtte hovslagere som ønsket å ta mesterbrev, ta mesterbrev innen smedfaget. Nypensjonert hovslagerinstruktør ved NHS, Trond Ryan, er en av de få hovslagerne som tok mesterbrev under den gamle ordningen.Mari Hovden Aaen i smia ved Norsk Hestsenter. Foto: Kari Hustad

Kompetanse hos hovslagere
Det finnes mange dyktige hovslagere, men mange av dem har ikke formell kompetanse. Jeg skulle ønske at flere valgte å ta både fagbrev og mesterbrev innen hovslagerfaget, sier Mari.

Fulle kundelister
Som hovslagermester har Mari fulle kundelister og mer enn nok å gjøre.
- Ja, det er nok å gjøre sier Mari, men litt kjedelig å måtte si nei til nye kunder som ringer for å få hjelp med å få skodd hesten sin.