Nye ansikter i styret på NHS

Under representantskapsmøtet på Norsk Hestesenter i går ble tre nye personer innvalgt i styret.

Det har nylig vært styrevalg ved NHS. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  02.12.2015

Tre styremedlemmer sto på valg foran gårsdagens representanskapmøte der alle NHS' 16 stifterorganisasjoner er representert. Etter avstemninger ser styret for NHS nå slik ut:

Anne Kathrine Fossum, leder (utnevnes av Landbruks-og Matdepartementet)
Atle Larsen, nestleder            (ikke på valg)
Morten Aasen                         (ikke på valg)
Vidar Heggheim                       (ny)
Ingrid Sponheim                       (ny)
Camilla Rostad                         (gjenvalgt)

Linn Wåler Rønning, 1.vara      (ny, fast møtende vara)
Karl Ivar Gamme, 2.vara           (gjenvalgt)
Elin Wolden Andersen              (gjenvalgt)        

I representantskapet ble Camilla Skotvedt gjenvalgt som ordfører, mens Nils Andre Olsen ble valgt som varaordfører.
I valgkomiteen sitter nå Grete Lyngstad (leder), Kjelle Myhre og Torgeir Svalesen (ny), mens Jonas Vevle (gjenvalgt) og Arvid Reiersen (gjenvalgt) er varamedlemmer.