Nytt ansikt på avlsavdelingen ved NHS

Ei dame med en rykende fersk doktograd tar snart plass på avlsavdelingen på Starum. 

Siri Furre har solid hestekunnskap både på det praktiske og teoretiske planet. Foto: Camilla Frey
Skrevet av Gina Onsrud Jensen og Kari Hustad,  21.12.2015

Fra 1.februar vil det komme et nytt ansikt til avlsavdelingen ved Norsk Hestesenter. Da starter Siri Furre, med rykende fersk doktorgrad fra NMBU, i vikariatstilling som fagrådgiver avl.

Hun vil ha hovedansvaret for oppfølging av de nasjonale rasene, der Handlingsplanen og tiltakene her vil være sentrale oppgaver å arbeide med.

Siri har solid fagkompetanse innen blant annet kvantitativ genetikk, med doktorgrad innenfor tema innavls- og slektskapsberegning på hest. Hun jobber pr i dag i Norges Rytterforbund og har også erfaring med blant annet stambokføring av norsk varmblods ridehest og oppbygging av nettsider, og øvrig datautvikling.   

-Avl på hest har tatt mer og mer plass i livet mitt og de siste årene har jeg vært engasjert som tillitsvalgt og i avlsutvalg i Norsk Varmblod. Jeg har derimot alltid hatt hjerte for de nasjonale rasene og kanskje spesielt fjordhesten, men husker enda min første nærkontakt med en ekte hingst, N/L-hingsten Sjarm, oppdrettet av Henning Ødegård fra hjemstedet mitt, Frei på Nordmøre..I løpet av årene på Ås har jeg undervist studenter i hesteavl og vært så heldig å få være i et fagmiljø som brenner for bredde og bevaring av genetiske ressurser i avlsarbeidet, forteller Siri.

Vi gleder oss til å få Siri på laget, da vi mener hun har mye og viktig kompetanse å tilføre Norsk Hestesenter, kompetanse som vil komme hesteavlsorganisasjonene og avlsarbeidet til gode.