Ridelæreropptak i 2016

Det blir opptak til RidelærerI i 2016.  NHS er alene om å tilby denne utdanningen i Norge, og det er 12 ledige studeplasser til neste høst. Se hva en av Norges meritterte ryttere sier om utdanningen på Starum!

09.12.2015

I vår kurs-og utdanningakatalog går det fram at det ikke vil bli opptak på RidelærerI i 2016. Denne beslutningen ble imidlertid endret etter at katalogen gikk i trykken. Derfor er det viktig for NHS å presisere at RidelærerI går som vanlig neste år.

Søknadsfrist er 15.april.

Ridelærerutdanningen gir deg meget gode jobbmuligheter over hele landet, og i utlandet dersom du ønsker det.
Utdanningen gir deg et godt grunnlag for å jobbe profesjonelt med hester. Som ridelærer må du kunne utdanne hester og mennesker samt veilede og evaluere både elever, hester og medarbeidere. 
 Les mer om opptak, hva du lærer og hva som kreves for å søke Ridelærer.

Lars Rasmussen på StarumLars Rasmussen er en av Norges mest meritterte ryttere, og han er sensor på ridelærerutdanningen ved NHS.
Se intervjuet med Lars der han kommenterer utdanningen.