Stipend til ridelærerstudenter

Under årets juleavslutning på NHS ble to av ridelærerstudentene hedret  med hvert sitt stipend.

Stipendene til Stefan Barackov og Marthe S.Fløtre ble delt ut av styreleder på NHS, Anne Kathrine Fossum. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  18.12.2015

Mens Marthe Skarstein Fløtre nå er ferdig RidelærerI I I, har Stefan Barackov gjort seg ferdig med Ridelærer I og fortsetter med I I'eren i januar. Begge har det til felles at de har skilt seg positivt ut i en ellers så motivert og dyktig studentgruppe.
De fikk derfor utdelt hver sine stipend. Marthe fikk et stipend som skal brukes til faglig fordypning ved et av våre kurs på NHS, mens Stefan fikk et reisestipend på kr 4000.

Stipendet er opprettet i forbindelse med at en av våre stifterorganisasjoner, Foreningen for hestepersonell og rideinstruktører, ble formelt nedlagt for en del år tilbake. Foreningen etterlot seg en pengesum som foreningen ønsket skulle komme ridelærerstudentene til gode. I kriteriene for tildelingen heter det blant annet at studenten skal vise gode sosiale ferdigheter og være en god rollemodell både for medstudenter og elever i rideskolen. Studenten skal vise ydmykhet for faget i tillegg til å vise god horsemanship.

Vi gratulerer Marthe og Stefan!