Avlsvurdering av varmblodstravere 11.mars

Det blir avlsvurdering av varmblodstravere etter det nye systemet på Bjerke travbane 11.mars 2015. Innmeldings og betalingfrist er 18.februar. Her finner du mer info og påmeldingsskjema.

03.02.2015

Landbruks-og Matdepartementet har bestemt at kåringssystemet skal fjernes fra det nasjonale lovverket fra og med 2015. De enkelte raseorganisasjonene har nå overtatt ansvaret for utvelgelse av hingster i avlen. Det Norske Travselskap avholder derfor i samarbeid med Norsk Hestesenter avlsvurdering av varmblodstraverhingster.

I det nye systemet vil alle hingster være godkjent for avl såfremt de ikke har noen av defektene som er definert på defektlista (se under punktet kassering/avlsforbud).

Alle hingster som tidligere er kåret i Norge er også godkjent, og avkom etter disse får fortsatt fulle rettigheter i forhold til oppdretterpremier og deltagelse i løp.

Under avlsvurderingen skal hver hingst poengsettes.Høyeste poengsum er 100 poeng. Samtlige delpoeng for hver hingst vil bli offentliggjort.

Hingstene poengsettes etter følgende mal:
            -      Løpsprestasjoner:                    max 50 p
            -      Avstamning:                             max 30 p
            -      Eksteriør:                                  max 10 p
            -      Helse:                                       max 10 p

Hingstene som vises blir gradert etter følgende system:   
     
      -    Meget høy avlsverdi    (86-100 poeng)
      -    Høy avlsverdi               (71-85 poeng)
      -    Middels avlsverdi         (56-70 poeng)
      -    Lav avlsverdi               (41-55 poeng)
      -    Meget lav avlsverdi      (0-40 poeng)

Det koster kr. 10.000 å vise en hingst på avlsvurdering.
Dette inkluderer røntgen, endoskopi, klinisk veterinærundersøkelse, eksteriørvurdering, samt vurdering av stamme og løpsprestasjoner. Hingster fra 3-12 år skal også vise travprøve for vurdering av bevegelsesmønsteret. 

Ved stor innmelding vil det kunne bli avholdt avlsvurdering over 2 dager. Dersom det er stor interesse vil det bli vurdert å avholde regionale avlsvurderinger (Rogaland, Trøndelag).

Innmelder får tilsendt nærmere informasjon etter innmeldingsfristen.
Påmeldingsfrist: 18.februar

Påmeldings-og betalingsskjema for avlsvurdering på Bjerke 11.mars.

Har du problemer med skjemaet, vennligst kontakt NHS på tlf 61 16 55 00.

Hingster som ikke vises
Hingster som ønskes brukt i avl uten at de er vist for avlsvurdering må søke om dette til Norsk Hestesenter. Søknaden må vedlegges helseattest (samme krav til røntgen og veterinærsjekk som ved avlsvurdering). Pris kr. 10.000,-  som betales ved søknad.
Avkommene etter disse hingstene vil miste følgende rettigheter:
* oppdretterpremier
* deltagelse i de klassiske årgangsløpene
* deltagelse i Prinsesse Märta Louise pokalløp
* deltagelse i Jarlsberg Grand Prix
* deltagelse i mønstringsløp
Hingstene som ikke vises på avlsvurdering kan bedekke to hopper pr år framover og trenger ikke søke på nytt, men må betale en årlig bedekningslisens til DNT. Hoppene kan være eid av andre enn hingsteeieren.
Dersom disse hingstene senere avlsvurderes, vil ikke det gi tilbakevirkende kraft for avkom produsert tidligere.

Kassering/avlsforbud
DNT beholder defektlista som allerede eksisterer i avlsplanen.
Disse defektene er: pungbrokk, klapphingst, urhingst og bittfeil.
Hingster med defekter som er nevnt på denne lista får avlsforbud.
Eventuelle avkom etter slike hingster vil ikke kunne registreres i Det Norske Travselskap.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt DNT på
tlf 22 95 60 00/epost:
sertn@travsport.no