Endringer i pinto-avlen

Norsk Pintoforening ønsker å informere om endringer etter at foreningen nå har overtatt det fulle og hele ansvaret for pintoavlen her i landet.

Pintohingsten Sir Cisco. Foto: Kjersti Nerbråten
24.02.2015

14.januar i år trådte endret Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien, populært kalt kåringsforskriften, i kraft.

Endringen i denne forskriften innebærer at det nå er opp til den enkelte avlsorganisasjon å sette hvilke kvalitetskrav som skal gjelde for sin rase. Tidligere var det et statlig krav om godkjenning av avlshingster. Fra i år har derfor Norsk Pintoforening hele ansvaret for avlsarbeidet for sin type, og foreningen står fritt til å velge hvordan dette skal organiseres.

Norsk Pintoforening ønsker å opprettholde et krav om kåring for sine hingster, i tråd med de bestemmelser som står i gjeldende avlsplan. Gjeldende avlsplan for pinto finner du her.

Følgende endringer gjelder for i år:

I forbindelse med endringer i lovverket for hest i Norge, har NPF besluttet å fjerne kravet om OCD- røntgen ved avlsvurdering (tidligere kalt kåring).

Betalende medlemmer har nedstemt dette kravet, og problemstillingen tas opp igjen i 2020 for ny vurdering.

For øvrig gjelder bestemmelser gitt i avlsplan for pinto. Ordlyden her skal etter hvert revideres slik at det ikke henvises til forskrift. I følge Mattilsynet er avlsplanene gjeldende som de er, og det er nå organisasjonen selv som evt. stiller krav om kåring.

Det vil bli innført graderte hingstebøker. Foreningen vil sette seg inn i noen av de allerede eksisterende modellene, for å se om noen av disse er egnet for Pinto. Dette vil skje i samarbeid og med hjelp fra Norsk Hestesenter.

For 2015 har Norsk Pintoforening sett det som hensiktsmessig å bruke Norsk Hestesenter som tjenesteleverandør både mht registrering og kåringsgjennomføring.

I år er det mulig å stille pintohingst til kåring på tre forskjellige steder: Tønsberg, Trondheim eller på Nord-Norsk Hestesenter. Her finner du terminlista for 2015 med nærmere info.
 

Kontaktinfo for Norsk Pintoforening:

www.norskpintoforening.com

Adr: Hans Borgersensveg 26
        2073 Bøn
Kontakt telefon: 412 777 11