Fagseminar for hestefaglærere

Faglig oppdatering, utveksling av kunnskap og erfaringer står på agendaen når NHS og Lena-Valle vgs inviterer til fagseminar for hestefaglærere over hele landet.  Dato er 17.-18.mars.

Artikkelbilde


Mål for fagdagene:
Hensikten er faglig oppdatering, utveksling av kunnskap og erfaringer, evt. samarbeid om ulike temaer.

PROGRAM:

TIRSDAG 17.MARS

Kl 1200   Lunsj på skolen

Kl 1245   Velkommen til Valle og Toten     www.vallevgs.no 

Kl 1300   Om undervisningen heste- og hovslagerfaget på Valle, programfag og prosjekt til fordypning

              v/ faglærer Øyvind Nereng og Cathrine Stikbakke

Kl 1345    Hvordan kan skolene samarbeide med heste- og hovslagerbransjen?

               Presentasjon av modellen lærings- og utviklingsteam (LUT) Hest og hovslager

Kl 1415   Skolene utveksler egen praksis og erfaringer.
               Aktuelle problemstillinger drøftes:
               Hvordan fungerer læreplanen i forhold til behovet
               Daglig gjennomføring av undervisningen
               Samarbeid om rekruttering

Kl 1515     Kaffe, te og kakeKl

Kl 1530    Omvisning på Valle

Kl 1630    Besøke på Fodstad gård og Toten Trav A/S        http://totentrav.no/
                Omvisning og orientering hos travtrener Ketil Helgestad

Kl 1730    Avreise til Starum og Norsk Hestesenter for tildeling av rom

Kl 1900    Middag hos Peders fristelse  http://www.pedersfristelser.no
                Peder Balke-sentret, Billerud gård, Kapp

                                               
ONSDAG 18.MARS

Kl 0830     NHS– et kompetansesenter for hest      www.nhest.no
                 v/informasjonsrådgiver Kari Hustad

Kl 0915     Fra skole til fagbrev til jobb? Erfaringer fra Opplæringskontoret for hestefag  
                  v/ daglig leder Atle Owren

Kl 0945    Kaffe, te og kake

Kl 1000     Hva kan NHS tilby faglærere og elever fra hestefaget på videregående?
                 v/faglærerne Christien Kloos og Hanne Dahl

Kl.1100    Fagskoleutdanningen ved NHS– mellom videregående og høyskoleutdanning
                v/ rektor Arne Amlien

Kl.1130      Hest i psykiatrien- en arbeidsplass for hestefaglærte?
                  v/ rideterapeut Jeanette Lysell, Oslo Universitessykehus

Kl.1215       Lunsj

Kl 1300      Omvisning på NHS

Kl  1345      Avslutning, oppsummering

Kl  1400      Slutt

Kursavgift: Kr 1200
som inkluderer lunsj begge dager, frokost, middag (eks drikke) og overnatting på
internatet ved NHS på Starum (dobbeltrom).
Her kan du melde deg på seminaret

Påmeldingsfrist: 1.mars

Kontaktpersoner:

Kari Hustad
Norsk Hestesenter
40 49 65 68
kari.hustad@nhest.no

Morten Kleven
Lena-Valle vgs
95 47 62 42
morten.kleven@oppland.org