Fondsmidler lyses ut: Gudrun Gaustads Minnefond

Det er nå muligheter for å søke midler i et fond som skal styrke hestehelse, menneskets helse og hestevelferd. 

09.02.2015

Gudrun Gaustads minnefond lyser med dette ut fondsmidler til fordeling i henhold til fondets statutter. Midlene skal brukes til forskning eller arbeid til gagn for hesters helse og velferd, samt for bruk av hest for å bedre menneskers velferd. Unge forskere oppfordres til å søke. Det kan maksimalt søkes om kr. 75 000 pr. søknad. Søknaden skal være på maksimalt 2 A4-sider, og sendes elektronisk til styreleder Yngvild Wasteson: yngvild.wasteson@nmbu.no.

Søknaden må inneholde informasjon om søker og søkers fagmiljø, en kort bakgrunn samt formål med arbeidet, konkrete arbeidsmål, tidsplan, forventet utbytte og et enkelt budsjett.
Søknadsfrist er  8. april 2015.