Hester med hvitt pass: Nye rutiner rundt eierforhold

NHS endrer rutinene når det gjelder å opplyse om eierforhold i passene til hester uten rasetilhørlighet- såkalte "hvitpass-hester". 

25.02.2015

Hester uten rasetilhørighet blir fra nå av ikke registrert med eierforhold hos NHS. Vi kommer ikke til å sende ut eiersertifikater, og NHS skal heller ikke registrere eierskifte på disse hestene.

Fra nå blir det heller ikke lengre mulig å søke opp hester uten rasetilhørighet i vår stambok på nett. Denne muligheten blir dermed kun forbeholdt reinrasede hester. Årsaken til endringene er at vi har erfart at det er lite hensiktsmessig å registrere eierforhold på hester uten rasetilhørighet siden det er vanskelig å dokumentere eierhistorikken bakover i tid.

NHS vil fortsatt registrere hester uten rasetilhørighet samt lage hvite pass til dem - uavhengig av eierforhold. I passet vil det fremdeles stå hvem passet utstedes tilm men ingenting om oppdretter  og eierforhold. Det er personen som bestiller passet som også blir fakturert for dette.