Terminliste hingsteutstillinger 2015

Terminliste for hingsteutstillinger i 2015 er nå klar

Holands Råkk ble kåret på Nord-Norsk Hestesenter i 2014
06.02.2015

14.januar 2015 ble kravet om at alle hingster som skal virke i avl fjernet fra Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien. Dette innebærer at det nå er den enkelte avlsorganisasjons ansvar å sette kvalitetskravene for avlen i sin rase, herunder evt. krav til avlsvurdering av hingstene.  Dette innebærer at Norsk Hestesenters rolle i forhold til hesteavlen også endres, fra å være forvalter av forskrift til å være en tjenestetilbyder til hesteorganisasjonene.

De fleste avlsorganisasjonene vil opprettholde et krav om avlsgodkjennelse/kåring for sin rase, se den enkelte avlsorganisasjons nettside, eller ta kontakt direkte ved spørsmål. Avlsplanene vil fortsatt være viktig dokumenter for å gi en oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder for den enkelte rase.

Etter dialog med de fleste avlsorganisasjonene, er det enighet om at en felles terminliste publiseres på Norsk Hestesenters nettside, i tillegg til den informasjon som vil foreligge på de enkelte avlsorganisasjoners nettsider.

TERMINLISTE HINGSTEUTSTILLINGER 2015

(Link til påmeldingsløsningen Sporti kommer i uke 7).

Noen av hingsteutstillingene er fellesarrangementer der flere avlsorganisasjoner har slått seg sammen, og andre steder er det enkeltorganisasjoner som kjører utstilling for sin rase alene. Norsk Hestesenter har en administrativ rolle i forhold til flere av utstillingene, på oppdrag for avlsorganisasjonene. Vi henviser til de enkelte avlsorganisasjonenes nettsider for utdypende informasjon, eller ta kontakt med oss ved spørsmål.