Transportørkurs

Transporterer du hest i næringsøyemed? Da  trenger du transportørkurs. På NHS er det et slikt dagskurs 18.mars og 14.oktober. På Norsk Fjordhestesenter på Eid er det kurs 7.mars, mens Nord-Norsk Hestesenter på Olsborg arrangerer transportørkurs ved stor nok interesse.

Foto: Frida Hestmark Lande
Skrevet av Kari Hustad,  19.02.2015

Kurset er obligatorisk for den som frakter hest profesjonelt. Bestått eksamen gir godkjenning for transport av hest i næringsøyemed i henhold til kravene fra Mattilsynet. Tema som gjennomgås er hvilke regler som gjelder for hester som skal transporteres, hestefysiologi med vekt på vannings- og fôringsbehov, sykdom relatert til transport, hestens atferd og stresspåvirkning. Betydningen av sjåfør og ledsagers atferd for hestens velferd, samt sikkerhet for hest og transportpersonell er andre stikkord for kurset i tillegg til avliving av hest i nødstilfeller. Dagen avsluttes med en skriftlig prøve.
Kurset varer fra kl  09.00 til ca.kl. 20.00.


Kurspris: kr 1.500 inkluderer undervisning og to måltider
Påmeldingsfrist: 1 måned før kursstart
Påmelding her
For kurs ved NNHS, ta direkte kontakt: kurs@nordnorskhestesenter.no