Styremøte på Norsk Hestesenter

Torsdag 29.januar er det styremøte på Starum.

Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  28.01.2015

Et av temaene på torsdagens styremøte vil bli livet med ny avlsforskrift som nå har trådt i kraft i 2015. Årets driftsbudsjett vil også bli gjennomgått. Situasjonen er noe spesiell i år. NHS innleverte som vanlig sitt budsjettforslag til Landbruks-og Matdepartmentet i slutten av november. Pr i dag er det fremdeles ikke klart hvor stort driftstislkuddet blir for inneværende år. Det er departementet som fastsetter driftstilskuddet, men pengene kommer fra Norsk Rikstoto.

Dette er sakslista foran torsdagens styremøte:

Sak   01/15      Godkjenning av dagsorden og saksliste.

Sak   02/15      Godkjenning av referat 6/14 .

Økonomi

Sak 03/15        Foreløpig regnskap 2015.

                        Orientering vil bli gitt i møtet.

Sak 04/15        Driftsbudsjett 2015.

Sak 05/15        Regnskapsføring  spesifikke tilskudd.

Avl

Sak 06/15        Ny Forskrift - godkjente dyr av hestefamilien.

Sak 07/15        Handlingsplan – de norske rasene.

Sak 08/15        Avlsråd

Utdanning

Sak 09/15       Utdanningsråd - oppnevning

Administrasjon

Sak 10/15        Nytt ridehus   

                        Orientering vil bli gitt i møtet.

Sak 11/15        Orienteringer 

Sak 12/15        Direktørens lønn 

Sak 13/15        Eventuelt