Travtrenerstudentene ute i praksis

Halvparten av studentene på travtrenerutdanningen er nå ute på ulike proffstaller i praksis. De er fordelt på staller i Norge, Sverige og Frankrike.

Travtrenerstudentene sendes nå ut i praksis i Norge, Sverige og Frankrike. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  13.01.2015

En viktig årsak til at travtrenerutdanningen fra i fjor ble forlenget fra ett til to semester var å gi plass til praksis. De første studentene er nå inne i sin andre praksisuke som totalt varer i 6 uker. Under hele perioden skal studentene følges opp aktivt av den ansvarlige treneren der de er utplassert. Studentene selv skal hele veien loggføre sine erfaringer. Når perioden er over skal praksisstedet vurdere innsatsen.
Hensikten er å styrke sammenhengen mellom det studentene lærer på fagskolen og den yrkeshverdagen som møter dem når de skal ut i jobb.

Ulike staller i tre ulike land
Mens noen reiser langt avgårde, er andre like i nærheten. For tida finnes det travtrenerstudenter hos stall Kjetil Helgestad på Nannestad og Jo Svenstad på Eina, to studneter er hos stall Jörgen Westholm i Sala/Sverige mens en student er på Björn Goops filial på Grosbois i Paris.
De andre studentene er i full sving på travtrenerstallen på NHS der det står rundt 30 hester i trening. De reiser ut i neste praksisperiode som går fra midten av februar.