NHS med støtte til avlstiltak

En pott på 1,1 millioner kr står i år til disposisjon for avlsorganisasjonene. Pengene skal brukes til avlsfremmende tiltak etter søknad. 650 000 kr går til de tre nasjonale hesterasene. 

Dølahester i Prinsehamna i Sikkilsdalen. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  28.07.2015

Hver av de tre avlsorganisasjonene for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest mottar 150 000 kr som skal brukes på avlsfremmende tiltak. Styret har tidligere bestemt at 60 prosent av midlene skal gå til de tre raseorganisasjonene. Årets tildeling er en økning på 25 000 kr pr. organisasjon sammenlignet med i fjor. I tillegg har styret ved NHS bevilget 200 000 kr til prosjektet Fokus unghest. Prosjektet kom i gang i 2008 og drives av de tre avlsorganisasjonene. Målet er å skolere unghester av de tre rasene.
I fjor ble det arrangert i alt 52 kurs/enkeltaktiviteter, og det deltok 26 dølahester, 19 fjordhester og 7 nordlandshest/lyngshester på kursene. 
De tre organisasjonene har i tillegg 200 000 kr som ble bevilget til fellesprosjekter i fjor som ikke ble benyttet, og som derfor står til deres disposisjon i inneværende år.
Det Norske Travselskap får 120 000 kr. Summen er fundert på at organisasjonen har avlsansvaret for den fjerde nasjonalrasen, nemlig kaldblodstraveren.
De øvrige avlsorganisasjonene får mellom 15 000 og 70 000 kr hver til avlsstimulerende tiltak.
Her er den totalte oversikten over hvordan pengene er fordelt:
 

Rase

Søknad 2015

Avlsrådets innst.

Fordeling

Fokus unghest

200 000

200 000

200 000

Dølahest

420 000

150 000

150 000

Fjordhest

320 000

150 000

150 000

Nordl./Lyngshest

275 000

150 000

150 000

Islandshest

190 000

70 000

70 000

Varmbl. ridehest

270 000

70 000

70 000

Ponnier

185 000

70 000

70 000

Fullbl. araber

210 000

15 000

15 000

Shagya araber

112 000

20 000

20 000

Lipizzaner

85 000

15 000

15 000

Trav (DNT)

550 000

120 000

120 000

No.Gypsy Cob

15 000

15 000

15 000

No.Oldenburger

42 000

15 000

15 000

Disponibel pott

 

40000

40 000

TOTALT

 

1 100 000

1 100 000