Hesteslipp i Sikkilsdalen

Med den kalde våren i bakholdet er det mange som lurer på om det er mulig å slippe hest i fjellet. Slippdato for Sikkilsdalen der det skal gå tre hingster med hver sine hoppefølger er satt til lørdag 20.juni.

Skrevet av Kari Hustad,  09.06.2015

Den uvanlig kalde våren har gjort sitt til at både NHS og andre som arrangerer hesteslipp i høyere strøk har fått mange henvendelser i det siste. Mange spør seg om det blir nok mat til at det er forsvarlig å slippe hestene. Vår faste gjeter i Sikkilsdalen Jens Tangen er på plass i fjellet for å forberede årets slipp. Han forteller at det er bart i dalen fartbart helt fram til Sikkilsdalsseter. Derimot er det fortsatt en god del snø lenger oppe i fjellet. Det er forøvrig ikke uvanlig tidlig i juni.
Men mye kan fortsatt skje på ca en og en halv uke. Og det er viktig å ha med seg at det ikke må være gras i hasehøyde og utsikter til tropenetter for at man skal kunne ta sjansen på å slippe.

Derfor er vi i dialog med både gjeter Jens Tangen og Landslaget for dølahest. Det er vanskelig å ta en endelig avgjørelse allerede nå om vi må utsette slippet. Vi ønsker selvsagt å holde fast på slippdatoen 20.juni fordi det vil bli mange praktiske utfordringer, spesielt for hoppeeierne, dersom det ikke er mulig å slippe som avtalt. Ingen ønsker utsettelse. Samtidig må beiteforholdene være forsvarlige. 

Det betyr at pr i dag skal slippet i Sikkilsdalen gå som planlagt. Men vi håper på forståelse for at vi må avveie situasjonen fortløpende, og følge værmeldingene tett i dagene framover. Vi tar en endelig beslutning rett over førstkommende helg, og vil komme med informasjon om dette så snart det er klart. Inntil da krysser vi fingrene for at gradestokken kryper oppover.