Husk å melde fra om kastrerte og døde hester!

For å få et mest mulig oppdatert register er det viktig at alle hesteeiere melder fra om døde og kastrerte hester. Særlig viktig er dette når NHS nå tester ut et nytt dataprogram for å begrense innavl innenfor de nasjonale hesterasene og traverrasene.

26.06.2015

I forbindelse med at vi nå tester ut dataprogrammet EVA for å avhjelpe innavl, er det viktig at hesteeierne hjelper til med å holde de aktuelle hesteregistrene oppdaterte. Derfor er det fint at vi blir varslet når en hest er død og når hingster blir kastrert. 
Opplysninger om dølahest, nordlandshest/lyngshest og fjordhest kan du sende til registrering@nhest.no . For travere meldes det til: sertn@travsport.no
Husk å oppgi navn og nr. på hesten det gjelder.