Oppdatert info: NHS betaler for ekstrakostnader for eiere av dølahopper til Sikkilsdalen

Siden slippet i Sikkilsdalen er utsatt i 14 dager, går NHS inn for å avhjelpe situasjonen for hoppeeiere. Nå tilbys dølahopper som kun er påmeldt i fjellet et opphold i vårstasjon fra nå og fram  til slippet. NHS betaler ekstrakostnaden på kr 1000 pr dølahoppe.

Skrevet av Kari Hustad,  16.06.2015

Som vi meldte mandag 15.juni så var det nødvendig å utsette årets slipp i Sikkilsdalen i 14 dager. Den kalde våren har gjort at beitet ikke er godt nok ennå, og værmeldingen tyder  ikke på noen bedring fram mot den opprinnelige slippdatoen 20.juni.  Ny slippdato blir derfor 4.juli. 

For å hjelpe hoppeeierne i den oppståtte situasjonen, dekker NHS ekstrakostnaden (kr 1000) for å sette dølahoppene i vårstasjon. Dette gjelder for dølahopper som kun var tenkt å skulle gå fjellet. Dermed får hopper som er i brunst fra nå og fram til slippet 4.juli anledning til å benytte seg av vårstasjon. Evt. døgnpris/oppstalling i vårstasjon må betales av hoppeeierne selv. 

Den gledelige repsonsen på årets slipp i Sikkilsdalen gjør at NHS nå har rundt 60 hopper totalt som er påmeldt til de to dølahingstene Björkhagens Modig og Svantesvold Sølve samt kaldblodstraveren Gonagas. For hoppene, særlig for dem som har føll ved foten, er det viktig å kunne tilby et godt beite i fjellet. De siste ukene har det vært kaldt i Sikkilsdalen, og mange morgener har det vært minusgrader. Det gjør at det tar tid før plussgradene blir mange nok til at graset kan vokse. NHS har vært i løpende kontakt med vår faste hestegjeter Jens Tangen som har arbeidet med forberedelsene til slippet de siste ukene. Beiteområdeen rundt Sikkilsdalssetra er gjødslet for å bede forholdene, men med det kalde været har ikke graset vokst som ønsket. Vi håper på forståelse for denne beslutningen som først og fremst handler om at hestene som slippes skal ha det bra.
  

Vi ønsker derfor alle velkommen til  Sikkilsdalen lørdag 4.juli.
Gonagas slippes kl.11.00- skal gå i Bristol (slippstedet er ca en times gange fra Sikkilsdalseter)
Svantesvold Sølve slippes kl 12 i Prinsehamna (ca 15.min fra setra)
Björkhagens Modig slippes kl.13 i Åkrehamna (rett nedenfor setra)