Registrering av hest i sommer

På grunn av ferieavvikling på NHS vil det i ukene framover ta noe lengre tid å få registrert hest hos oss.

Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  30.06.2015

NHS registrerer hest av dølahest, nordlandshest/lyngsthest og fjordhest samt de rasene som ikke har egen stambokfører. I tillegg utsteder vi hvite pass (for hester uten godkjent/ukjent avstamning). Nå er der ferietid hos oss, og vi ber derfor om forståelse for at det vil ta noe lengre tid enn normalt å få registrert hest.