Dejlig å være nordlands/lyngs i Danmark

Hesteslipp i fjellet er en særnorsk tradisjon. Men nå begynner danskene å ta etter oss- og det med den minste av de nasjonale norske hesterasene. Nordlandshesten/lyngshesten Skogmoprinsen skal i sommer gjøre fire hopper drektige på Nordsjælland.

Skogmoprinsen deltok på Utvida bruksprøver på Starum i 2012. I sommer nyter han livet som avlshingst i Danmark. Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Kari Hustad,  18.05.2015

Det er ikke mange individer av nordlandshest/lyngshest i Danmark. Rasen teller kun 6 stykker, alle hopper. Samtlige hester eies av samme person, Mona Voje, som er meget klar over rasens tilstand og de store utfordringene som ligger på de lave bedekningstallene og innavlstrusselen.
Nå er fire av de seks hoppene som finnes i Danmark sluppet sammen med 10 år gamle Skogmoprinsen som nylig ankom Danmark. Skogmoprinsen ble kåret i 2010, og fikk 2.premie på utstilling i 2012.
Datoen for slippet var neppe tilfeldig, for i Danmark er beiteseongen i full gang. Derfor passet det perfekt å la Skogmoprinsen møte hoppene for første gang på Norges nasjonaldag, med flere bunadskledde norske deltakere til stede.
Tilfeldigheter gjorde at det hele gikk i orden, og kontakter mellom hingsteeier Aina Berge og det danske miljøet skjedde via nettet. Så er det bare å håpe at det kommer flotte føll til verden på dansk jord til neste år.
Se bilder og omtale i sjællandske medier her