Innmeldinger til Sikkilsdalen, Tronhus og Bekkelegret

Mange lurer på når man kan begynne  å melde hopper til de tre tradisjonsrike hamningene som samarbeider. Hingsten er klare, dato for slippene like så.

Vakkert i fjellet: Hingst med hoppefølge i Sikkilsdalen. Foto: Åge Øybakken
Skrevet av Kari Hustad,  06.05.2015

I år har Landslaget for dølahest, som  nå har et større ansvar enn før i avlen, bestemt at hver hingst kan bedekke max 25 hopper pr.sesong. Dette gjøres for å spre genene og motvirke innavl. Forut for påmeldingene til hamningene i Sikkilsdalen, Tronhus og Bekkelegret jobbes det derfor nå med å finne et godt system  som  alle kan enes om  dersom  det meldes mer enn 25 hopper på en hingst. Det er mange parter som skal diskutere dette sammen, og hingstene skal som  kjent også være tilgjengelige for hoppeeierne i vårstasjon forut for slippene. Noen hoppeeiere ønsker muligens kun å bedekke hoppa i vårstasjon uten å slippe henne i fjellet. Disse hoppene inngår dermed også i kvoten på hver hingst.

Det jobbes på spreng både i Landslaget for dølahest, de aktuelle lokallagene og ved NHS  for å finne et felles system  for de tilsammen 4 hingstene som skal gå på de tre stedene i sommer.
Vi vil publisere påmeldingsinfo så snart dette er klart!