Nordlandshest/lyngshesten Rosita har blitt mamma

I natt har det kommet et nytt tilskudd i stallen på Starum. Et vakkert rødt hoppeføll med ei stjerne i panna som tilhører en rase som sliter, men som ifjor fikk en oppgang i tallet på bedekninger.  

Forbrigds Rosita med sin lille førstefødte som her er ca 12 timer gammel. Foto: Steinar Bendiksvoll
Skrevet av Kari Hustad,  14.05.2015

Ta en nøye titt på denne frøkna, for hun tilhører en sjelden rase her i verden. Nordlandshest/lyngshest er den minste av våre nasjonale hesteraser, både i mankehøyde og i antall. Tallet på bedekninger har de siste åra rast nedover, til stor bekymring for alle som bryr seg om å ta vare på rasen som er et stykke Norgeshistorie i seg selv, Forbrigds Rositas føllog en viktig den av den norske kulturskatten. På 1960-tallet var rasen nesten utdødd, men takket være en avgjørende redningsaksjon blant ildsjeler i nord klarte man å redde rasen. 
Derimot peker tallene nå i feil retning igjen, og med de lave bedekningstallene trues rasen av blant annet innavlsproblemer.

I fjor kunne man imidlertid for første gang på mange år registrere en endring. Som den eneste av de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest var det plutselig en økning i tallet på bedekte hopper hos den minste av de tre rasene. Økningen var faktisk på hele 50 prosent. Etter at NHS begynte å føre statistikk over eierskifter, så viser det seg også at det i fjor ble solgt flere nordlandshest/lyngshester enn det ble født føll. Turid Helfjord som jobber på avlsavdelingen ved NHS har skrevet en artikkel om salg av de nasjonale rasene som er publisert i flere blader som utgis av avlsorganisasjonene. Her kan du lese artikkelen.

Hva er så årsaken til at flere nå tar sjansen på å bedekke? Kanskje kan det være at nordlandshest/lyngshesten har blitt mer synlig - både på konkurransebanen og i mediene? Kanskje er det prosjektet Fokus Unghest som nå begynner å bære frukter- et prosjekt som skal stimulere oppdretterne til å jobbe med unghestene slik at de blir mer attraktive i markedet? Er det rett og slett flere som oppdager gleden ved å eie en hest med varemerket "kaldt hode, varmt hjerte" ?

Selv om situasjonen på ingen måte er under kontroll, er det uansett lov til å peke på at det finnes et og annet lyspunkt. Og Forbrigds Rosita og hennes nyfødte føll etter Dyrvedals Trym er med på å bidra til et resultat fra statistikken som viser at 179 hopper ble bedekt i fjor. Verken dølahest eller fjordhest hadde så mange bedekninger i 2014.
Føllet er eid av NHS, og så snart graset er høyt nok skal hun få gå på beite sammen med mamma Rosita og flere andre hester. Flere bilder kommer!