Stortingsbesøk på Starum

Mange vil besøke Norsk Hestesenter.  I går hadde vi en stortings-representant på besøk.

Politikerbesøk i terrenget: Tone Sønsterud besøke Christien Kloos som underviste ridelærerstudentene i feltritt i går. Foto: Live Ulven
Skrevet av Kari Hustad,  08.05.2015

Tone Sønsterud representerer Arbeiderpartiet, og kommer fra Hedmark. Som medlem av kirke,utdannings-og forskningskomiteen har hun en spesiell interesse for fagskoletilbudene på NHS. Bakgrunnen er at det nå pågår en bred diskusjon om  fagskolene i Norge og hvordan de fungerer. Fagskolene er et yrkesrettet tilbud som ligger mellom  vidergående opplæring og høyskole/universitesutdanning. 

Tone Sønsterud møtte styreleder Anne Kathrine Fossum, direktør Vegard Thune og rektor Arne Amlien. De orienterte om  NHS sine oppgaver innenfor både hesteavl og utdanning, der de gikk særlig gjennom de tre fagskoleutdanningene ridelærer, travtrener og galopptrener.

Det ble også tid til en runde ute blant studentene og hestene, og Tone Sønsterud fikk prøve seg bak en travhest i en tandemvogn. På feltrittstreningen som  ridelærer II-studentene driver med om dagen, foretrakk hun derimot å være tilskuer.