Styremøte ved NHS

Torsdag 3.juni er det styremøte på NHS. Her kan du lese hvilke saker styret skal behandle.

Hesteskulptur på Starum laget av Angelina Engelsen. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  01.06.2015

 En av sakene er hvilke oppgaver og tjenester NHS skal tilby framover på avlssiden. Dessuten er det i årets budsjett satt av 1,1 mill kr til avlsfremmende tiltak. Styret skal i dette møtet ta stilling til hvilke avlsfremmende prosjekter som skal støttes av disse midlene.
Her er saksliste for styremøtet:  

Sak   14/15      Godkjenning av dagsorden og saksliste

Sak   15/15      Godkjenning av referat 1/15 

Økonomi

Sak 16/15        Årsberetning 2014                     

Sak 17/15        Regnskap 2014  

Sak 18/15        Regnskap pr. 30.04.15   

Sak 19/15        Budsjett  2015  

Avl

Sak 20/15        Avl – hvilke oppgaver og tjenester skal vi tilby framover 

Sak 21/15        Tilskudd til avlsfremmende tiltak 

Sak 22/15        Handlingsplan – de nasjonale raser 

Sak 23/15        Bruksprøver – nasjonale raser 

Sak 24/15        Hestehjelpskassa – søknad om tilskudd 

Utdanning/forskning

Sak 25/15       Forskning 

Sak 26/15        Fagskole – ridelærer 

Administrasjon/ organisasjon

Sak 27/15        Landslaget for dølahest – sekretariatsfunksjon. 

Sak 28/15        Nytt ridehus                  

Sak 29/15        Orienteringer    

Sak 30/15        Styrets rolle og funksjon

Sak 31/15        Eventuelt