Den siste statskonsulenten fyller 90 år i dag

I dag gratulerer vi Arve Rolstad med  90-årsdagen. Arve Rolstad gjorde en betydelig innsats for norsk hesteavl gjennom 30 år som statskonsulent- først for dølahesten, siden også for fjordhesten og etterhvert for alle hesteraser i landet.

Arve Rolstad i sitt rette element. Her i Prinsehamna i Sikkilsdalen. (arkivbilde NHS)
Skrevet av Kari Hustad,  19.03.2015

Arve Rolstad ledet med stødig hånd det viktige hesteavlsarbeidet som statskonsulentembetet innebar- og det i en utfordrende overgangsperiode.
Hesteavlen i Norge har stolte tradisjoner. Den systematiske husdyravlen i Norge kom i gang på midten av 1800-tallet, og ble ledet av statsagronomer med ansvar for alle husdyrraser. På 1890-tallet fikk østlandshesten (nå dølahesten) sin egen statskonsulent, og fra 1922 fikk vestlandshesten (nå fjordhesten) også sin. Avlsmålet var klart: å framskaffe dugelige arbeidshester for jordbruk, skogbruk, transport og skysstjenester. Inne i dette lå også Forsvarets behov for hester. Statskonsulenten for dølahest ledet bl.a. arbeidet med å avle fram en lettere type av dølahesten som la grunnlaget for dagens kaldblodstraver. Det er verdt å merke seg at Norge i en periode faktisk hadde en betydelig eksport av arbeidshester til andre land som både Sverige og Tyskland, noe som kan synes paradoksalt for oss i dag.Statskonsulenten hadde stor makt og innflytelse på hesteavlen.

Skepsis til statskonsulenten
Da den unge veterinæren Arve Rolstad ble ansatt som statskonsulent med ansvar for dølahesten i 1962, skjedde det i en tid da hesteholdet var i ferd med å gjennomgå store omveltninger.Rolstad overtok etterhvert også statskonsulentembetet for fjordhesten, noe som førte til stor usikkerhet i fjordhestmiljøet. At en dølahestmann skulle styre fjordhestavlen var uhørt.
 I 1967 overtok Rolstad totalansvaret for all hesteavl i Norge. På dette tidspunktet skjeddet det mye i det norske samfunnet og i verden forøvrig som også påvirket hesteholdet vårt. Den største endringen var at hesten nå hadde utspilt sin rolle som arbeidshest i landbruket, og etterhvert også i Forsvaret. Tallet på hest i Norge lå på et  bunnivå. 

Rolstad tok grep
Hesteholdet på Vestlandet var i likhet med andre landsdeler langt nede på 1960-tallet. Med sitt sikre blikk begynte Arve Rolstad å trekke fram fjordhester som i type, preg og kroppsbygning kunne ble egnede avlsdyr for de nye bruksområdene for fritidshestene som etterhvert vokste fram. Gjennom sitt viktige avlsarbeid med fjordhesten inn i ei ny tid forsvant også skepsisen til "dølahest-mannen" Rolstad, som forøvrig ble utnevnt til æresmedlem av Norges Fjordhestlag i 1990.

Statskonsulenten- en egen etat
Et viktig verktøy for statskonsulenten var hingsteutstillingene, hoppeutstillingene og unghestskuene. Statskonsulentens taler og foredrag under disse arrangementene ble gjengitt i blader og aviser sammen ble utstillingsresultatene som ofte fikk stor spalteplass.
Statskonsulenten var en egen etat underlagt Landbruksdepartementet, og hadde kontor i Oslo. Embetet ble så flyttet ut til husdyrfagmiljøene på Norges Landbrukshøgskole på Ås. Etterhvert kom det stadig nye hesteraser inn landet i tillegg til de nasjonale rasene- fjordhest, nordlandshest/lyngshest, dølahest og kaldblodstraver som hadde vært de toneangivende i tidligere tider- de tre førstnevnte med klare geografiske tilknytninger.    
Flere foreninger og organisasjoner kom til, og i 1973 ble et samarbeidsutvalg for avl og bruk av hest i Norge dannet, og utvalget ble underlagt statskonsulent Rolstad. Utvalget skulle fungere som et rådgivende organ for statskonsulenten. Et viktig arbeidsområde var å få importen av hest inn i organiserte former.

Statskonsulenten inn på NHS
Da Norsk Hestesenter ble stiftet i 1986, flyttet statskonsulenten naturlig nok inn på Starum. Arve Rolstad fortsatte i sitt embete fram til oppnådd aldersgrense i 1992. Stillingen ble da omgjort til å bli avlsleder ved NHS.
Vi på NHS hadde et sterkt ønske om at Arve Rolstad skulle delta da NHS, eller rettere sagt Norsk Hesteavlsseter som bestyres av NHS, mottok kulturutmerkelsen Olavrosa på slippdagen i Sikkilsdalen i fjor sommer. Dessverre hadde ikke den spreke ex-statskonsulenten anledning til å delta denne dagen. Vi håper derimot at den kloke og hyggelige mannen som har gjort en så stor innsats for norsk hesteavl kan være med og besøke Sikkilsdalen- arnestedet for norsk hesteavl -til sommeren.

Gratulerer med 90-årsdagen Arve!

(Kilde: "Hesten i vår tid "av Hans Kolbein Dahle (red) Tun forlag 2009)