Hest i trafikken - bli med på spørreundersøkelse

En arbeidsgruppe er nå nedsatt av Vegdirektoratet for å se på temaet Hest i trafikken. Nå kan du hjelpe gruppen ved å bidra med dine erfaringer i en spørreundersøkelse som er tilgjengelig fram til søndag 8.mars. 

Foto: Mette Sattrup
04.03.2015

Mange hestefolk må ri eller kjøre langs offentlig veg når de bruker hesten sin. Hvordan opplever du å ferdes med hest trafikken? Bli med og svar på spørreundersøkelsen!

Vegdirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet opprettet en arbeidsgruppe med tema Hest i trafikken. Arbeidsgruppen skal identifisere og kartlegge omfanget av de viktigste utfordringene innenfor temaet og foreslå mulige tiltak for å møte disse utfordringene. Arbeidsgruppen består av representanter for 7 hesteorganisasjoner i Norge, blant dem er NHS. Trygg Trafikk, Landbruks- og Matdepartementet og Syklistenes Landsforening er også representert i arbeidsgruppen.

Anne Follaug og Mette Sattrup representerer Norsk Islandshestforening i denne arbeidsgruppen. Follaug har utarbeidet en spørreundersøkelse som vi håper så mange som mulig svarer på. Svarene vil være et viktig innspill til det videre arbeidet med å møte utfordringene med hest i trafikken. Undersøkelsen vil være tilgjengelig fram til søndag 8.mars kl. 2000.

* Klikk her for å komme til undersøkelsen!