Hovslagerutdanning på Stortinget

Landbruks og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål om kompetansekrav for hovslagere. Spørsmålet ble stilt av Stortingsrepresentant Geir Pollestad (SP).

Skrevet av Kari Hustad,  17.03.2015

Gjennom spørsmål til regjeringen sine medlemmer har stortingsrepresentantene mulighet til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringen sine holdninger til aktuelle politiske spørsmål. SPs representant Geir Pollestad hadde stilt følgende spørsmål til landbruks og matministeren: Hvordan vurderer statsråden behovet for innføring av kompetansekrav for hovslagere og hva vil i så fall statsråden gjøre med saken videre?
Her kan du lese svaret som statsråd Sylvi Listhaug ga.