Stav, Nordfjordeid og Nord Norsk Hestesenter - meldte hingster

Meldte hingster til utstillingene på Stav 17.-19.april, Nordfjordeid 30.april-2.mai og Nord Norsk Hestesenter 2.-3.mai

Heirums Borken 2.pr.II i kvalitet Stav 2014. Foto:Mona Kristin Hagen
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  25.03.2015

Den ordinære innmeldingsfristen til hingsteutstillingene på Stav 17.-19.april, Nordfjordeid 30.april-2.mai og Nord Norsk Hestesenter 2.-3.mai er nå ute og listene over meldte hingster er klare.

Det KAN bli endringer i listene.

Meldte hingster Stav

Meldte hingster Nordfjordeid

Meldte hingster Nord Norsk Hestesenter