Husk riktig adresse

For deg som sender post til NHS er  det viktig å benytte riktig postadresse. Det er ikke nok å skrive Starum- veiadressen må også med.

17.11.2015

Innimellom opplever vi at de som sender brev til oss bruker den gamle adressen til NHS uten å angi gateadressen. Posten er lite begeistret for det, så derfor ber vi alle om å bruke adressen som står i øverste på våre nettsider. Korrekt adresse er altså:
Norsk Hestesenter
Starumsvegen 71
2850 Lena